19 stycznia 2020
Wózki widłowe - zastosowania magazynowe

Usługę magazynowania świadczy wiele firm. Czym tak naprawdę jest magazynowanie i na jakie kwestie trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby towar nie uległ uszkodzeniu i wszystko przebiegało zgodnie z planem? Poniżej najważniejsze informacje na temat magazynowania oraz magazynów. Zachęcamy do lektury!

Magazynowanie – Definicja

Magazynowanie towarów nazywane jest również przechowalnictwem, a polega na przechowywaniu ładunków przeznaczonych do dalszego transportu. Ów proces składa się z kilku etapów, które nazywane są fazami procesu magazynowego. Prawidłowe przeprowadzenie każdego z etapów jest niezbędne, aby magazynowanie odbywało się w bezpiecznych warunkach, a wykonywanie wszelkich prac przebiegało bez problemów.

Jak wygląda proces magazynowania?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, magazynowanie jest procesem wieloetapowym. Wyróżniamy takie etapy, jak:

  1. Przyjęcie towaru ‒ pierwszym etapem jest przyjęcie towaru do magazynu. Osoba odpowiedzialna za odbiór towaru powinna dokładnie zweryfikować dokumenty oraz sprawdzić stan i ilość towaru. Jeśli wszystko się zgadza, można przejść do drugiego etapu, czyli do rozładowywania towaru, a następnie do jego segregowania, sortowania i transportu do odpowiednich działów magazynu.
  2. Składowanie ‒ ów etap, mówiąc najprościej, polega na odpowiednim rozmieszczeniu ładunku w przestrzeni magazynowej. Strefy składowania muszą być dostosowane do wymiarów, rodzaju i wymogów dotyczących przechowywania konkretnego ładunku.
  3. Kompletacja ‒ to kolejny z etapów, który polega na zabraniu ładunków zgodnie z zamówieniem odbiorcy. Jednostki pobrane stają się jednostkami ładunkowymi i są przygotowywane do dostarczenia do odbiorcy. Ważną czynnością jest tutaj dokładna kontrola zgodności towarów z zamówieniem, a także odpowiednie pakowanie ładunków – tak, by bez szwanku dotarły do klienta.
  4. Wydanie towaru ‒ ostatnim etapem jest wydanie towaru. W tym miejscu wykonywane są takie czynności, jak weryfikacja towaru, załadunek oraz transport do odbiorcy.

Rodzaje magazynów

Rodzaje magazynów  możemy wyróżnić na podstawie różnych kryteriów, kryterium stanowić mogą:

  • Typ konstrukcji danego obiektu ‒ magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte.
  • Wielkość magazynu ‒ małe, średnie i duże.
  • Przechowywane produkty ‒ skorzystać możemy z usług magazynu, w którym magazynowane są produkty spożywcze, leki, części samochodowe, substancje niebezpieczne czy odzież.
  • Sposób składowania ‒ magazyny niskiego składowania, w których magazynowane są ładunki o wysokości do 4,2 m, średniego składowania 4,2- 7,2 , wysokiego składowania – do 25 m.
  • Funkcje ‒ tutaj wyróżniamy magazyny rozdzielcze, magazyny dostawcze, magazyny produkcyjne, a także magazyny celne i kontenerowe.
  • Przeznaczenie – przemysłowe, dystrybucyjne, rezerwowe.

Wózki widłowe – zastosowania magazynowe

Aby cały proces magazynowania przebiegał bez najmniejszych problemów, niezbędne są odpowiednie urządzenia i maszyny, a dokładniej wózki widłowe. Odpowiednio dobrany wózek umożliwi sprawny rozładunek, załadunek oraz  transport wszelkiego typu ładunków. Wózki widłowe wykorzystywane są również do składowania czy kompletacji zamówień.

Podsumowanie

Magazynowanie to wieloetapowy proces przechowywania towarów przeznaczonych do dalszego transportu. Aby wszystko przebiegało bez problemów, poszczególne etapy, na przykład odbiór, sortowanie czy składowanie muszą być przeprowadzone z największą uwagą i dokładnością. W każdym magazynie, bez względu na typ przechowywanych ładunków niezbędne są wózki widłowe, dzięki którym można sprawnie rozładować, załadować, przewozić, a także kompletować towar.